วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 2
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2554
         สาระการเรียนรู้ - มีการจัดกิจกรรมรับน้องที่ทางมหาลัยจัดขึ้น จึงไม่มีการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น