วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 11
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
ส่งงาน

          


เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ : - อาจารย์ให้นักศึกษาสรุป เกมการศึกษา จาก Mindmap
                                  - อาจารย์ร่วมกับนักศึกษาร่วมกันสรุป เกมการศึกษา
                               


สิ่งที่อาจารย์มอบหมาย : - ทำเกมการศึกษามาส่ง
                                 - ทำ Mindmap จากโปรแกรม Mindmap  เรื่องเกมการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น