วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 13
วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ - วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการ ศึกษา อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง และอาจารย์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น