วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 15
วันพุธที่ 28 กันยายน 2554
    
         ความรู้ที่ได้รับ

                    อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
           - เทคนิคการผลิตสื่อ
           - ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
           - การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           - วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
           - ประเภทของสื่อ
           - การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ
           - หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ
           - การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
          - พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบ*


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น