วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 7  

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

เนื้อหาสาระในการเรียนรู้ - อาจารย์ให้ส่งงาน 

         1.แผ่นรองกรีด
         2.ตัวร่างของงาน
         3.ผลงานที่ได้ทำ


        
- อาจารย์ได้สอนวิธีการทำสมุดเล่มเล็ก และขั้นตอนการวาดภาพกันอย่างง่ายๆและถูกวิธี
และอาจารย์ได้สอนเทคนิคการทำรูปปากเป็ดปากนก
        - อาจารย์ได้สั่งงาน
     1.สมุดเล่มเล็ก
     2.วิธี/ขั้นตอนการสอนเด็กวาดภาพ
     3.ทำตัวการ์ตูนรูปปาก

                       

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น