วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554


บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 4
วันพุธที่ 13 พ.ศ.2554
       เนื้อหาสาระในการเรียน
         1.อาจารย์ให้ส่งงาน
            - คัด ก - ฮ
            - ไปรษณียบัตร
            - เพลงที่แต่งมา(กลุ่ม)
         2.อาจารย์ให้แค่ละกลุ่มออกไปร้องเพลง ที่กลุ่มตนเองได้แต่งขึ้น
            - เพลงที่กลุ่มได้แต่งขึ้น คือ เพลงสิงโต เนื้อเพลง...

                  เข้าแถว เข้าแถว 
                  เด็กๆจร้าเรามาเข้าแถว
                  เข้าแถวเรียงตามลำดับ
                  เด็กๆน่ารักรู้จักเข้าแถว

        3.อาจารย์ได้สอนเรื่องการใช้จังหวะเพลงในการสอน มี 3 จังหวะ คือ
            - การนำเข้าสู้บทเรียน
            - การสอน
            - การสรุป
                  ...เพลง > สื่อ > ตัวกลางในการถ่านทอดออกมาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเข้าใจและเกิดการ เรียนรู้...
         4.กิจกรรมหลักของเด็กปฐมวัย คือ
            - การเคลื่อนไหว
            - เสริมประสบการ (วงกลม)
            - ศิลปะ
            - อิสระ
            - กลางแจ้ง
            - เกมส์การศึกษา
          * เกมส์ คือ กิจกรรมการเล่นเพื่อให้เกิดการเรียนรุ้ และมีพฤติกรรมตอบสนองให้เห็น
          * การศึกษา คือ การพัฒนาความรู้และทักษะ
          * เกมส์การศึกษา คือ การเตรียมสิ่งต่างๆ เพื่อให้เด็กลงมือกระทำเพื่อพัฒนาความรู้ เช่น เกมส์ต่อจิ๊กซอ เกมส์จับคู่ เกมส์โดมิโน เกมส์จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเด้กในด้าน สติปัญญา อารมณ์ และสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น