วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ครั้งที่ 12
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554
              เนื้อหาสาระการเรียนรู้ - อาจารย์ได้ อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คนเพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่าแต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่ม ข้าพเจ้าได้ หน่วยที่ 3 หน่วย หนูทำได้ และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้ว นำไปมาส่งในคาบถัดไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น