วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียน

ครั้งที่ 14
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554    
เเสดงชุด" นักรบนิรนาม"                                                                           


เนื้อหา สาระการเรียนรู้ - ไม่ มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฎศิลป์ไทยในรายวิชา การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ณ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (ชั้น8)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น